Skatteverket föreslår enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad, bland annat föreslås ändringar av avdragsreglerna för reparationer och förbättringar. Samtidigt föreslås skatten på försäljningsvinster minskas från 22 till knappt 20 %.

Enligt förslaget, som föreslås gälla från 2015, ska avdrag för ny- och tillbyggnad bara få göras om bygget omfattar minst 25 kvadratmeter. Avdrag för reparationer och förbättringar ska bara få göras om kostnaderna har överstigit 500 000 kr under de senaste tio åren.

Sänkt skatt på försäljningsvinsten

Avdragsmöjligheterna föreslås alltså bli färre men det ska kompenseras med att skatten på försäljningsvinsten sänks med ca två procent. Förslaget bedöms varken öka eller minska statens kostnader men enskilda personer påverkas olika beroende på vilka reparationer man gjort och hur stor försäljningsvinsten är.