Revidecos VD Erik Emilsson har blivit intervjuad av nättidningen Revisionsvärlden på temat automatiserad redovisning. Som ni kanske vet är vi på Revideco en Redovisnings, Revisions och Rådgivningsbyrå där 25 av oss stolt bär titeln redovisningskonsult eller auktoriserad redovisningskonsult. Automatiserad redovisning har i flera år varit ett ämne som diskuterats flitigt och många är de som förutspår att redovisningskonsulter inte alls kommer att behövas i framtiden. I den här intervjun ger Erik sina tankar på ämnet.

”95 procent av företagen kommer att behålla sin redovisningskonsult”

Revisions och redovisningsbyrån Revidecos vd Erik Emilsson tror att den erfarne redovisningskonsulten har en jättemöjlighet att bli småföretagarens vägvisare till den automatiserade redovisningen. ”Automatiserad redovisning fungerar, även om den är i sin linda”, säger Erik Emilsson.

Dagens tre grupperingar

Revideco har cirka 50 anställda på tre kontor: Stockholm, Göteborg och Skellefteå. Vd:n och grundaren Erik Emilsson anser att det förenklat finns tre sätt för ett mindre bolag att sköta bokföring och administration:

  • Det manuella pappersbaserade sättet att arbeta, som är på god väg att försvinna.
  • Digital redovisning. Fakturor och kvitton scannas, kunden eller en redovisningskonsult bokför med hjälp av programmet som föreslår konton. Här befinner sig många småföretag idag.
  • Systemet programmeras för att mer eller mindre utan övervakning klara företagets administrativa flöden. Systemet riggas för att ta emot och betala e-fakturor, sköta löneutbetalningar etc.

Automatiserad redovisning – det stora hotet

Automatiserad redovisning beskrivs ibland som det stora hotet för redovisningskonsulten, men Erik Emilsson, som själv är auktoriserad revisor, pekar hellre på möjligheterna. ”Vi har hjälpt flera kunder genom deras automatiseringsprocess. Någon har kört automatiserad redovisning i snart två år. Vår erfarenhet är att kunden inte försvinner”, säger Erik Emilsson. Han tillstår att själva redovisningsjobbet är borta, men det jobb som är kvar är kvalificerat.

Ett behov uppstår

”Ett behov som uppstår hos det mindre företaget som automatiserat är en människa som hjälper vd att analysera de rapporter som kommer ut. Egentligen är det sådant som en ekonomichef eller controller gör i större bolag”, säger Erik Emilsson. För Revideco kan det handla om minst 1-2 timmar kvalificerad rådgivning i månaden, per kund.

”I många fall kommer detta att vara en annan typ av person än den som tidigare satt och bokförde. Manuell bokföring är ju en lågpristjänst, medan den här analystjänsten som jag talar om bäst utförs av en redovisningskonsult med kanske 10 års erfarenhet, eller kanske en revisor”, säger Erik Emilsson.

Här kan du läsa hela intervjun (betalvägg).

Som Erik nämner i sin intervju så har vi redan jobbat med det här i flera år och har hjälpt många företag över till framtiden. Har du automatiserat redovisningen i ditt bolag och har ett behov av kvalificerad rådgivning? Eller vill du har en prisuppgift på vad det skulle kosta att automatisera redovisningen i ditt bolag? Boka ett möte med oss här!