Hem/Avdrag för representation avskaffas

Avdrag för representation avskaffas

Av: |Publicerat: 2016-12-12|

När Riksdagen nyligen beslutade om årets budgetproposition så innebar detta som vanligt en del nyheter på skatteområdet. Den som kanske direkt mest påverkar redovisningen i de flesta företag är att det skattemässiga avdraget (tidigare 90 kr/person) för representationsmåltider slopas. Det gäller både intern och extern representation, observera dock att måltider vid interna utbildningar eller konferenser normalt inte räknas som representation och alltså fortsatt är avdragsgilla. Det nya avdragsförbudet avser all mat och dryck förutom enklare förtäring som inte kan räknas som en måltid. Det borde innebära att en enklare fika är avdragsgill men inte till exempel en lunch eller middag. Avdragsrätten för biljetter till evenemang så som teater, idrott och liknande är dock kvar med 180 kr per person.

Observera dock att den slopade avdragsrätten för måltider endast avser kostnaden, det är fortfarande tillåtet att lyfta ingående moms på kostnader upp till 300 kr/person. Detta innebär att bolaget kan lyfta max 36 kr per person om kostnaden var minst 300 kr per person och det inte dracks någon alkohol vid representationen. För alkohol är momssatsen högre än för mat och annan dryck vilket innebär att om notan innehåller alkohol så blir momsavdraget högre. Skatteverket kommer återkomma med anvisningar hur man kan hantera momsen när det är både 12 % och 25 % moms på representationskostnaden. De nya reglerna träder i kraft från 1 januari 2017 och tillämpas på räkenskapsår som börjar denna dag eller senare.

Om du har frågor om hur detta påverkar dig och ditt företag, kontakta gärna din revisor eller redovisningskonsult för mer information.

Dela den här artikeln!