Jobbar ditt företag med tjänster som omfattas av ROT eller RUT? Då är risken stor att deklarationen blir extra granskad av Skatteverket.

Varje år väljer Skatteverket ut ett antal områden som berörs av hårdare kontroller för att komma tillrätta med fuskare i olika branscher. Vanligtvis handlar det om att man begär utökat kvittounderlag eller skatterevision.

Det här granskas särskilt under 2016:

  • Bolag som misstänks för bedrägerier, felaktiga skatteutbetalningar och bidragsfusk.
  • ROT och RUT – särskilt privatpersoner som säljer tjänster till närstående eller bedriver jord- och skogsbruk samt bredbandsfibertjänster, fönster och takläggning inom ROT.
  • Fordonshandeln – med inriktning mot att upptäcka momsbedrägerier.
  • Byggbranschen – för att kontrollera att reglerna om personalliggare följs.