Även om momsen mindre företag bara redovisas en gång per år måste bokföring göras löpande under året. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter. Övriga affärshändelser kan bokföras med viss fördröjning. Har du ett företag med en omsättning som inte överstiger en milj kr, alternativt 3 milj kr, gäller detta med lite olika förutsättningar.

Ring din Revideco-kontakt om du har frågor kring det här.