Hem/Byte mellan K-regelverk

Byte mellan K-regelverk

Av: |Publicerat: 2013-02-21|

Byte mellan K-regelverk. Ett företag får alltid byta till K3-regelverket om årsredovisning och koncernredovisning. Om ett företag tidigare har tillämpat K2, om årsredovisning i mindre aktiebolag eller ekonomiska föreningar, och därefter har bytt till K3 får ett byte tillbaka till K2 bara ske om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl

Särskilda skäl kan vara t ex att företaget har bytt huvudägare eller att företagets verksamhet har minskat i betydande omfattning. Skatteskäl räknas inte som ett särskilt skäl.

Byte mellan K-regelverk

Ett företag får alltid byta till K3. Ett företag som väljer K3 som första regelverk kan också utan vidare byta till K2-regelverket.

Behöver du ta hjälp? Kontakta oss här.

Dela den här artikeln!