Sommarhälsning 2017!

Skriver årets sommarhälsning på min iPad, från bilen, på väg upp till midsommar i Västerbotten. Nyss var jag uppkopplad mot mitt virtuella skrivbord på jobbet, för att lägga in mina arbetade timmar för den här veckan. Mycket smidigt att arbeta utanför kontoret med hjälp av tekniska hjälpmedel :-)! Jag gläder mig åt att vi på Revideco ligger så långt framme när det gäller tekniken, men ännu mer åt att vi inte låter den stå i vägen för det allra viktigaste i vår bransch – den personliga kontakten!

På tal om ny teknik så har vi nu börjat se de första lyckade automatiseringarna av bokföringen i mindre bolag. Det passar fortfarande inte alla verksamheter, och det innebär en del inkörning där man måste vara beredd att anpassa en hel del av sina rutiner till ”bokföringsroboten”. Men när man väl gjort det så är det idag ett rätt snyggt och effektivt sätt att hantera sin löpande bokföring. Den mänskliga kontakten med en erfaren rådgivare, redovisningskonsult eller revisor, behöver alla fortfarande, men mycket av rutinarbetet försvinner eller effektiviseras. Vill du veta mer om detta, prata gärna med Emma, Kim, Astrid eller mig hos oss!

Under våren bestämde sig Tobias på vårt Jönköpingskontor för att byta jobb. Det ledde i förlängningen till att vi, i nära och positiva diskussioner med alla inblandade, bestämde oss för att avyttra hela vår verksamhet i Jönköping. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med främst Oscar, Frida och våra tidigare redovisningskonsulter i Jönköping, men inte ha någon egen verksamhet där från och med augusti i år. All lycka framöver till våra vänner där!

För att avrunda skulle jag också varmt vilja rekommendera alla andra entreprenörer att göra något som vi på Revideco gjort i år. Vi bestämde oss i höstas att tillsätta en Framtidsgrupp, bestående av både äldre och yngre anställda, både delägare och anställda, både kvinnor och män (ja, ni fattar, en blandad grupp…). Denna grupp har fått tänka fritt på Revidecos närmaste 3-5 år framåt, och resultatet är klart över vår initiala förväntan! Många av idéerna har redan börjat förverkligas, och vårt självförtroende och vår framtidstro har ökat markant. Hör av er till mig om ni vill veta mer om detta!

Trevlig sommar!

Styrelsearvode = lön, nytt avgörande!

Revideco/2017-06-22/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i dagarna avgjort ett mål som kommer att få direkta konsekvenser för alla som fakturerar styrelsearvode från bolag.

Domen torde innebära att det nu i princip inte längre går att fakturera styrelsearvode från bolag. Detta går ju emot vad Skatteverket tidigare ansett (minst tre styrelseuppdrag, mm) och kommer att ställa till det för alla som idag fakturerar styrelsearvoden via bolag. Det återstår att se hur Skatteverket väljer att agera avseende redan fakturerade styrelsearvoden, men utbetalningar av styrelsearvoden som görs från och med nu bör betalas ut som lön och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Prata eller maila gärna din kontakt hos oss på Revideco om du vill diskutera detta!

Rätta en inkomstdeklaration? – Så gör man

Revideco/2017-06-14/Ekonomiansvarig/

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror i den inskickade inkomstdeklarationen för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, jag kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Hur gör man en självrättelse?
Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som bland annat innehåller namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Blanketten eller brevet skickas sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tillbaka kan man göra en självrättelse?
I normala fall kan du utföra en självrättelse av din inkomstdeklaration sex år tillbaka. Detta innebär att nu under 2017 kan du rätta uppgifter från inkomstår 2011 och framåt.

När kan man inte göra en självrättelse?
Som nämnt ovan kan du inte rätta en inkomstdeklaration som är äldre än 6 år. Du kan inte heller utföra en självrättelse om Skatteverket upptäcker att du lämnat in felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Detta gäller även om du till exempel tror att Skatteverket kommer att upptäcka de oriktiga uppgifterna eller om Skatteverket startat en kontroll eller ställer en fråga till dig som har ett samband med de oriktiga uppgifterna.

Konsekvenserna av att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket kan var skattetillägg samt i allvarliga fall anmälan för skattebrott. Fem år tillbaka i tiden kan Skatteverket gå tillbaka och upptaxera bolaget och vid grovt skattebrott är preskriptionstiden tio år.

Det är därför viktigt att ha koll på skattereglerna och göra en självrättelse vid behov.

Om du har några frågor om att rätta din inkomstdeklaration eller behöver hjälp med själva rättelsen, hjälper vi på Revideco gärna dig.

Revidecos VD talar om digitalisering av bokföring på globalt tech-seminarium

Revideco/2017-06-10/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Revidecos VD Erik Emilsson talar på ett globalt teknologiseminarium den 15 juni

Tech-seminariet handlar om digitalisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) för redovisnings och revisionsbranschen ur ett globalt perspektiv och deltagarna kommer från hela världen. Erik och Revideco har uppmärksammats globalt av det världsomspännande nätverket MGI för sin kunskap om digitala och automatiserade lösningar för små och medelstora företag.

Kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan

Jag kommer att tala om Revidecos utvecklingsresa på det här området, säger Erik Emilsson. Det är också kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan för det vi gör i Sverige. Vi i Sverige ligger i framkant på detta område jämfört med många andra länder. Större bolag har ofta lagt stora summor på att driva igenom digitalisering/automatisering, och nu är det möjligt även för många mindre företag att bli både digitala och automatiserade, åtminstone till en viss utsträckning, utan att behöva investera några gigantiska summor. Intresset är enormt och jag ser fram emot att få tala om Revidecos resa, och hur vi gjort i Sverige. Jag tror att detta kommer att inspirera redovisningskonsulter och revisorer i andra länder att följa efter.

Varning för bluffföretag! Här har du varningslistan

Revideco/2017-06-4/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Här har du en lista där du snabbt och enkelt kan se efter om företaget som kontaktar dig försöker utsätta dig för en bluff. 

Listan varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder, bluffakturor och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös.

Till varningslistan!

Vad gör man om man utsatts för en bluff?

Småföretagarnas riksförbund har skrivit en handbok som finns publicerad på deras hemsida som heter ”Småföretagarnas handbok om bluffakturor– skojarnas metoder och dina rättigheter” De skriver att ”Som företagare idag är det bara en tidsfråga innan någon försöker lura dig. Det kan handla om att ingå ett ofördelaktigt avtal, eller att få dig att betala en påhittad faktura. De som försöker lura dig kan lika gärna vara stora börsnoterade företag som småföretag som är en front för den organiserade brottsligheten. Så länge företagare låter sig luras kommer bedrägerierna fortsätta. Det enda sättet att få stopp på fakturaskojeri och vilseledande försäljning är att lära sig bedragarnas metoder, och sina egna rättigheter om man ändå skulle bli drabbad.” Läs mer på Småföretagarnas hemsida.

Svensk handel har också skrivit en guide om hur du bör hantera bluff fakturor. Där beskriver de på ett enkelt och tydligt sätt hur du bör agera. De vill också gärna att du som utsatts hör av dig till dem för att de ska kunna uppdatera sin varningslista.

Listan uppdateras av Bisnis Analys och tillhandahålls av Svensk Handel.

Anmälan om verklig huvudman under 2017

Jenny Douhan/2017-05-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

I syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen inom kort ta beslut om anmälan om verklig huvudman till ett register hos Bolagsverket. Enligt ett penningtvättsdirektiv som Europaparlamentet har antagit måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad är verklig huvudman?
Verklig huvudman definieras som den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, dvs ägarna i merparten av fallen. Registret avser juridiska personer som ägs av fysiska personer, så enskilda näringsidkare kommer inte beröras. Inte heller ideella föreningar utan verklig huvudman, börsbolag eller offentliga bolag kommer beröras.

Vilka omfattas?
Ett register över verkliga huvudmän förväntas underlätta för Finanspolisen att upptäcka och motverka brott. Man beräknar att registret kommer omfatta ca 800 000 företag, stiftelser och föreningar i Sverige, huvudsakligen:

Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomiska föreningar
Bostadsrättsföreningar
Stiftelser
Samfällighetsföreningar

…samt de flesta övriga föreningar. Du hittar en komplett lista här.

När ska anmälan ske?
Bolagsverket kommer under våren informera närmare om hur verklig huvudman ska anmälas, men vi vet redan nu att registrering ska ske elektroniskt med signering via e-legitimation, och det kommer även krävas en del dokumentation i de fall då verklig huvudman i bolaget inte är helt självklar.

Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer måste göra sin anmälan inom 6 månader från och med det datum då lagen börjar gälla och lagen kan som tidigast börja gälla den 26 juni 2017.  Om lagen implementeras den 26 juni 2017 så betyder det att samtliga 800 000 företag och föreningar måste registreras innan den 26 december 2017 Nya företag som registreras från och med det datum då lagen börjar gälla har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

Berörs du och vad ska i så fall göras?
Vi på Revideco kan hjälpa till med att först och främst ta reda på om er verksamhet omfattas av detta. Därefter sammanställer vi ett underlag för ert bolag och vi håller reda på vilken dokumentation som i förekommande fall krävs. Slutligen ser vi till att anmälan görs till Bolagsverket i tid.

Är du kund hos oss så hör av dig till din med din kontaktperson om du har några funderingar. Är du inte kund och vill höra mer om Revidecos tjänster, boka ett möte med oss här!

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Revideco/2017-05-12/Ekonomiansvarig, Nyheter/

Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje individuell anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Syftet med lagändringen är bl.a. att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter.

För vilka och när

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg.

1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400 000 företag.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Uppgifter som ska lämnas på individnivå

Uppgifter som ska lämnas på individnivå i skattedeklarationen är bland annat:

 • skattepliktiga och skattefria ersättningar för arbete (t ex löner, förmåner, sjuklön)
 • skatteavdrag
 • ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK)
 • underlag för husarbete
 • ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift
 • hyresersättningar.

Det är alltså ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om en arbetsgivardeklaration måste lämnas för vissa anställda så kan arbetsgivaren frivilligt lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om sådana ersättningar till andra anställda som annars skulle ha behövt redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Antti Niemi/2017-05-10/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Vill du veta hur stor aktieutdelning du kan ta, dvs hur stora utdelningsbara medel bolaget har, när man får ta utdelning, hur skatten på utdelningen ska deklareras, när betalas skatten på utdelningen,  hur man bokför utdelning, om utdelningen måste betalas ut direkt och om man får dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret? Då ska du läsa den här artikeln.

Hur stor utdelning ägaren bör ta beror dels på hur ägaren av bolaget blir beskattad och dels på hur mycket utrymme för utdelning som det finns i bolaget. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här. Den här artikeln fokuserar på frågor rörande utdelningsbara medel.

Vad är aktieutdelning?

Utdelning är vad det låter: pengar från företaget delas ut till ägarna av bolaget. Under vilka förutsättningar det går att göra och när man får göra det styrs av aktiebolagslagen.

Utdelningsbara medel

Utdelningsbara medel är nettot av bolagets historiska resultat minus utdelningar och andra värdeöverföringar som redan gjorts. Använd de belopp som finns i bolagets årsredovisning vid bolagets fria egna kapital inklusive årets fastställda resultat som är föremål för utdelning. Men, riktigt så enkelt är det inte eftersom hänsyn behöver tas även till framtida händelser. Man får med andra ord inte dela ut medel som behövs i bolaget för framtiden.

Det som styr hur mycket medel som ska behållas i bolaget, dvs inte delas ut, är försiktighetsprincipen i aktiebolagslagen. Försiktighetsregeln innebär förenklat att en utdelning inte får göras om den riskerar bolagets framtid.

Förenklat ser formeln för hur stor aktieutdelning man får ta ut så här:

Fritt eget kapital
(inklusive årets fastställda resultat)
– medel som behövs i framtiden
= medel som får delas ut

 

Vi på Revideco är specialister på 3:12 reglerna och träffar dig gärna för att diskutera din skattesituation. Klicka här för att boka ett möte!

Ska man dela ut allt?

Innan man svara på den här frågan är det intressant att fundera på följande:

 1. Vad förväntar sig bolagets intressenter? Ett bolag ser onekligen mer stabilt ut om det har ett stort eget kapital. Nyckeltal som soliditet påverkas också av storleken på det egna kapitalet. Har bolaget ett lågt eget kapital och då en låg soliditet kan bolaget ses som mindre starkt rustat för framtiden.
 2. Behöver ägaren pengarna? Om inte så är det bättre att låta medlen ligga kvar i bolaget i stället för att orsaka att det blir skatt på utdelningen (gäller när medel delas ut till privatpersoner).
 3. Hur ser beskattningssituationen ut avseende utdelningarna dvs hur stort är ägarnas utdelningsutrymme enligt 3:12 reglerna? Ofta finns det utdelningsbara medel i bolaget men ägarnas privata skattesituation innebär att det kan bli upp till 57 % skatt på utdelningen. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här.

När får man ta utdelning?

Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelning på extra stämma.

Vi på Revideco erbjuder redovisning, rådgivning och revision i Göteborg, Jönköping, Skellefteå och i Stockholm. Klicka här här att boka in ett möte!

När deklareras och betalas skatten på utdelningen?

I tidslinjen nedan beskrivs vilka moment som behöver hanteras innan utdelningen kan utbetalas, när kontrolluppgift ska upprättas, utdelningen ska deklareras och skatten ska betalas in.

Tidslinje vid utdelning på årsstämma

 1. Bokslut och årsredovisning upprättas för räkenskapsåret och skrivs på av styrelsen.
 2. Förslag till utdelning upprättas, formellt av styrelsen, antingen i årsredovisningen eller separat.
 3. Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.
 4. Årsstämma hålls. Utdelning beslutas och utbetalningsdag anges.
 5. Utbetalning sker.
 6. Kontrolluppgift lämnas in, det är stämmodagen som styr avseende vilket kalenderår som kontrolluppgift lämnas. Kontrolluppgift avseende utdelning lämnas in samtidigt som kontrolluppgift för löner dvs i januari året efter stämma som beslutat om utdelningen.
 7. Blankett K10 upprättas som bilaga till ägarens privata deklaration där skatteberäkning på utdelningen redovisas enligt 3:12 reglerna.
 8. Fyllnadsinbetalning bör ske före den 12 februari alternativt 12 mars så att man undviker ränta på restskatt (dvs skatt på utdelningen som gjorts).
 9. Slutlig skatteinbetalning sker i samband med att ägarens slutskattsedel regleras och det kan ske fram till i december året efter utdelning beslutats. Väntar man till det här datumet med att betala skatten på utdelningen så påförs räntekostnader.

Hur bokförs utdelning och vad ska bifogas verifikatet i bokföringen?

Bokningen sker på Debet Fritt eget kapital konto 2091 och Kredit bank exempelvis konto 1930 alternativt ägarens avräkningskonto exempelvis konto 2898 om utbetalning inte sker direkt. En kopia på det signerade stämmoprotokollet bifogas som underlag till verifikatet.

Måste utdelningen hela utdelningen betalas ut direkt?

Nej, utdelningen behöver inte betalas ut direkt. En del väljer att ta ut hela beloppet och betalar in från sitt egna privata konto till skatteverket när det är dags att betala skatten. En del väljer att låta skatten ligga kvar i bolaget och betalar sedan in skatten direkt till skatteverket från bolaget och andra låter hela utdelningen ligga kvar i bolaget. Alla tre sätt är ok förutsatt att man bokfört utdelningen på det datum som anges som utbetalningsdag på stämman från fritt eget kapital mot ägarens avräkningskonto.

Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

En vanlig fråga då det verkar vara är möjligt i andra länder. Det får man inte i Sverige. En utdelning får bara ske av på stämma fastställt resultat som då ingår i fastställt fritt eget kapital. På stämma kan bara resultat avseende det senaste räkenskapsåret fastställas och det sker då efter räkenskapsårets utgång. Utdelning av resultatet löpande under räkenskapsåret är därför inte tillåtet.

Ja, det här är reglerna – en hel del att ta hänsyn till när man beslutar om utdelning alltså. Ta gärna kontakt med oss på Revideco om du behöver hjälp med att fatta de bästa besluten utifrån både företagets och din personliga ekonomis synvinkel.

Genomlysning av din 3:12 situation – boka ett möte här

Texten är skriven av Antti Niemi, Auktoriserad revisor på Revideco.

Digital tjänst för inlämning av årsredovisningar

Jenny Douhan/2017-04-24/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Idag är det möjligt för både privatpersoner och företag att lämna in de flesta uppgifterna till myndigheter den digitala vägen. Somliga må tycka att Skatteverket kan vara stelbent, men sannerligen har de kommit långt i sin digitaliseringsprocess. Alla typer av deklarationer kan lämnas in digitalt och stor del av kommunikationen kan numera ske via digitala myndighetsbrevlådor samt e-post. Ett företag kan i stort sett helt och hållet sköta sina förehavanden med Skatteverket digitalt.

Många fördelar med digital årsredovisning

Det sista, högst väsentliga, momentet för ett företag innan räkenskapsåret kan stängas – inlämning av årsredovisning till Bolagsverket – är dock fortfarande endast möjligt i pappersform. Det vill nu (inte en sekund för tidigt) regeringen ändra på. Några av vinsterna med digitaliserad inlämning uppges vara färre felaktiga uppgiftsinlämningar samt enklare och billigare hantering. Till den listan vill jag addera:

 • Säkrare hantering
 • Färre sent inlämnade årsredovisningar
 • Mindre totalt onödigt pappersslöseri

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med bland annat Bokföringsnämnden och Skatteverket. En första delrapport har lämnats den 23 oktober 2016 till Näringsdepartementet och uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2018.

Så om något år får vi förhoppningsvis skörda den söta frukten av detta väl mogna projekt.

Sex kriterier att utgå ifrån när du väljer revisor

Antti Niemi/2017-04-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

Är du en ekonomiansvarig eller företagare som letar efter en revisor? Den här artikeln är skriven för er. Det finns nämligen en chans att om ni väljer revisor efter rätt kriterier att ni kommer att få kontakt med en person som kommer att kunna ge er värdefulla insikter i ert företag, ger er trygghet i att det ni gör är rätt, ge värdefull support till viktiga medarbetare och ibland kommer att styra er i rätt riktning i viktiga frågor.

Först så definierar vi vad en revisor är: En revisor granskar den årsredovisning som bolaget offentliggör årligen. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Här kommer sex funderingar som du kan ta med dig när du ska välja:

Gut feeling
Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Känns det bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

Rätt revisor för redovisaren
I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för redovisaren. Har man någon fundering är det enklast att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år tillbaka i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra. Fundera över vilka behov ni har på ert företag och ta med det i bedömningen.

Rätt revisor för ägarna
I ägarledda bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar.

 • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar. Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna?
 • Kan hon vara bollplank i frågor om bolagsstruktur?
 • Om jag vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
 • Revisorn bör också vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag, och då är det bra att veta om revisorn har ett bra nätverk av specialister som man kan använda om det skulle behövas.

Specialkunskaper
Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Det gäller dels avseende bolagets verksamhet, exempelvis om bolaget hanterar finansiella instrument (då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens), har ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering eller har omfattande kontanthantering. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

Tid
Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så har hon ganska så fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

Kostnad
De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå och erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Nu när du läst kriterierna så hoppas jag att är du mer redo att välja rätt revisor än innan. Arbetar du som redovisningsansvarig eller är företagare och har funderat på vad en revisor kan tillföra, eller känner att du får inte något stöd från er befintliga revisor så har du ovan flera argument till att påbörja en utvärdering. Jag hoppas att den utvärderingen leder till att ni hittar en revisor som ger er värdefulla insikter, trygghet och support.

Boka gärna ett möte med en auktoriserad revisor från Revideco, så diskuterar vi hur en bra lösning skulle kunna se ut för just er.

Kontakt

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg