Yongan Kim ny controlleransvarig på Revideco

Vi på Revideco har utvecklat en controller-tjänst för matcha marknadens efterfrågan och är nu glada att Yongan Kim valt att tacka ja till att ta över ansvaret för det arbetet. I arbetet ingår inte bara att utveckla och driva vår controllerfunktion utan även att koordinera uppdrag och utbilda medarbetare.

Yongan har funnits på Revideco sedan 2018 och har dessförinnan 30 års erfarenhet från olika tjänster så som controller, inköpschef och VD inom detaljhandel och mode.

– Vår controllertjänst är väldigt bred och är idag utvecklad för att i första hand passa bolag utan CFO men jag ser fram emot att även hitta en bra passform för bolag med en CFO som behöver avlastning. Jag ser också väldigt mycket fram emot att utveckla befintliga och nya samarbeten. Hälsar Yongan

Revidecos controllererbjudande

Revideco erbjuder idag en controllertjänst till små och medelstora bolag. Tjänsten erbjuds som en add-on till befintliga redovisningslösningar och omfattar inte bara kontroll- och analysfunktioner utan även support inom skatt, emissioner, årsavslut, redovisningsfrågor, delägarfrågor osv.

Yongans kontaktuppgifter:

Tel: 08-54 54 25 29
E-post: yongan.kim@revideco.se