Hem/Krispaketet: anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms

Krispaketet: anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms

Av: |Publicerat: 2020-03-25|

Med anledning av den pågående krisen till följd av coronaviruset har regeringen presenterat ett krispaket för svenska företag och jobb med bland annat möjlighet för företag att få anstånd med skatt. Det krispaketet innehåller flera delar bland annat att det införs möjlighet till korttidspermitteringar, staten tar över ett visst sjuklöneansvar och en likviditetsförstärkning via skattekontot genom att företag får anstånd med skatt.

2020-03-25: Regeringens krispaket för små & medelstora bolag. Läs mer här:

Likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt

Förslaget om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform, kommer genom regeringens komplettering den 25 mars, kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna föreslås börja gälla 30 mars respektive 8 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter.  Reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Från och med när får Sveriges företagare anstånd med skatt?

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Man kan mao inte ansöka om det här idag. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Möjlighet till anstånd med skatt finns redan idag

Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter på grund av corona, covid-19 kan du ansöka om anstånd med betalning till Skatteverket. Detta i väntan på ändringar i nuvarande lagstiftning. Du som företagare måste dock kunna visa att du kan betala när anståndet har löpt ut. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förläningar efter det.

Här hittar du mer info och ansökningslänk, enligt skatteverket är en normal handläggningstid ca 2 veckor.

Risker med anstånd med skatt

Företagare bör vara medvetna om att det som föreslås bara är ett anstånd, inte en efterskänkning av skatterna. Hela beloppet ska betalas in och kommer att krävas in i det fall inbetalning inte sker. Det betyder att företagare behöver planera in ett större likvid avbräck vid den tidpunkt som anståndet regleras, då även arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt som man inte kunnat söka anstånd för kommer att regleras samtidigt. Betalas inte anståndet in i tid så riskerar bolagets företrädare personligt betalningsansvar, i enlighet med gällande regler.

Corona-viruset: Uppdaterad info och relevanta länkar för entreprenörer. Läs mer här:

Tidigare erfarenheter

I januari 2009 föreslogs liknande regler som hantering av företags problem under finanskrisen, då var det enligt uppgift 7 000 företag som ansökte om anstånd med skatt. 2009 så fick de företag som nyttjade anståndet också betala en anståndsränta på 8%. På toppen av den så togs även en anståndsavgift på 0,3% per påbörjad kalendermånad. I efterhand var det många företagare som blev förvånade över den höga kostnaden för anståndet.

Vad beräknas anstånd med skatt kosta den här gången?

Kostnadsräntan är nu 1.25 procent och den månatliga anståndsavgiften är 0,3 procent av anståndsbeloppet per påbörjad kalendermånad. Den månatliga avgiften ska erläggas vid anståndets upphörande. Då räntan och anståndsavgiften inte är skattemässigt avdragsgill motsvarar kostnaden en avdragsgill ränta om cirka 6,6 procent, om anståndet nyttjas fullt ut.

Vart hittar jag mer info?

För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenterades 2020-03-25 ytterligare ett krispaket. Läs mer om det här, där hittar du också bra länkar till relevanta myndigheter.

MER OM COVID-19

Vad gäller för dig som företagare när det kommer till COVID-19?

Är du osäker på vad som gäller för dig som företagare när det kommer till COVID-19 ? Klicka här för att läsa den senaste informationen >>

Dela den här artikeln!