Hem/Corona stödpaket för företagare – en uppdatering

Corona stödpaket för företagare – en uppdatering

Av: |Publicerat: 2020-09-15|

Sedan utbrottet av pandemin har Regeringen släppt flertalet olika corona stödpaket för företagare. I denna artikel går jag igenom några av Regeringens vanligaste corona stödpaket och vad statusen på dessa är just nu.

Korttidsarbete – Corona stödpaket för företagare

Korttidsarbete har varit ett av de mest populära corona stödpaketen. I korta drag innebär paketet att arbetsgivare kan låta sina anställda gå ner i arbetstid och staten tar det mesta av kostnaden för detta. Arbetsgivaren få ta en mindre del av kostnaden samtidigt som den anställda också får gå ner något i lön. Det kommer gå att ansöka om korttidsarbete under hela 2020 så detta är fortfarande ett aktuellt stödpaket.

Vi vill dock uppmärksamma ett par potentiella fällor kring korttidsarbete. Ett grundkrav för att få stöd är företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Vad exakt detta innebär är ganska oklart. Det finns alltså en risk att Tillväxtverket kommer att kräva tillbaka stöd av företag som exempelvis drabbats av kraftigt minskad lönsamhet men ändå fortfarande har en lönsam verksamhet. Därutöver får ett bolag som fått stöd inte besluta om utdelning i nära anslutning till stödet. Exakt vad det innebär är också oklart. Så det finns tyvärr inget svar på när man kan besluta om utdelning igen utan att riskera att behöva betala tillbaka stödet. Ni som sökt korttidsarbete, glöm inte bort att göra den avstämning som måste göras efter tre månader. Avstämningen kan innebära att delar av stödet måste återbetalas, t.ex. vid sjukfrånvaro bland personalen.

Vi har tidigare skrivit om korttidsarbete i denna artikel. För mer aktuell information finns mycket att läsa på Tillväxtverkets hemsida.

Nytt – omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare

Regeringen har i sin höstbudget föreslagit ett stöd till alla med enskild firma. Det finns dock ej något formellt beslut taget i frågan ännu.

Enligt förslaget så är kravet för att få stöd att nettoomsättningen för;

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Stödet är maximalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Omställningsstödet förlängs

Regeringen och dess stödpartier har också föreslagit att omställningsstödet ska förlängas med tre månader, maj-juli. För att ett företag ska beviljas stöd för maj 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Precis som tidigare kan företag få omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader i perioden. Vad som räknas som fasta kostnader är hårt reglerat och framgår på Skatteverkets hemsida. Vår erfarenhet säger att omställningsstödet för mars-april inte passade särskilt många av våra kunder. Och med ännu högre krav för maj-juli så är risken att detta stöd inte kommer kunna nyttjas av så många företagare.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes tillfälligt för alla arbetsgivare under perioden mars-juni. Nu gäller de ordinarie arbetsgivaravgifterna igen och det finns inga uppgifter om någon förlängning. Det har även gjorts en tillfällig sänkning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare. Det innebär att en enskild näringsidkare endast betala 10,21 % i egenavgifter upp till ett överskott på 100 000 kr. Alla som har ett överskott på 100 000 kr eller mer i sin enskilda firma får alltså en reduktion med totalt 11 620 kr. Justeringen görs automatiskt i samband med deklarationen som görs våren 2021.

Kompensation för höga sjuklönekostnader

Staten, genom Försäkringskassan, kompenserar arbetsgivare för sjuklönekostnader. Under perioden 1 april – 31 juli ersattes hela sjuklönekostnaden och för perioden augusti-september föreslås att arbetsgivare ska kunna få ersättning för ovanligt höga sjuklönekostnaderna. Utbetalningen sker automatiskt till skattekontot utifrån de uppgifter som lämnats i arbetsgivardeklarationen. De anställda kan också få kompensation för karensdagen vid sjukdom. Arbetsgivaren ska dock göra avdrag som vanligt och den anställda får söka om kompensation från försäkringskassan.

Tillfälliga regler kring förmånsbeskattning

För närvarande gäller ett antal tillfälliga regler för förmånsbeskattning. Fri parkering vid arbetsplatsen och provtagning för att se om anställda har eller har haft Covid-19 är skattefritt under 2020. Förmånsresor med taxi ska så länge begränsningarna i kollektivtrafiken gäller beskattas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Arbetsgivare har också under 2020 möjlighet att ge en extra skattefri gåva till sina anställda med ett värde upp till 1000 kr. Detta gäller utöver de regler kring skattefria gåvor som redan finns, t.ex. julgåva.

Anstånd med skattebetalningar

Företag kan ansöka hos Skatteverket med anstånd med betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket tar ut en ränta och avgift på anståndet som motsvarar en vanlig ränta på ca 3,1 %. Detta är inte något vi normalt rekommenderar annat än vid tillfälliga betalningsproblem som man vet kommer lösa sig inom kort.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i vissa branscher

Detta stödpaket gick endast att söka till och med den 31 augusti och är således inte längre aktuellt.

Summering: Corona stödpaket för företagare

Jag har i denna artikel försökt sammanfatta några av de viktigare och mer intressanta stödpaketen relaterade till Regeringens olika corona stödpaket. Vill du veta mer om andra åtgärder för företagare kan du läsa mer på Regeringens hemsida. Om du behöver hjälp eller råd kring vilka stöd ditt företag kan få så kontakta gärna mig eller några av mina kollegor på Revideco.

Dela den här artikeln!