Hem/Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa

Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa

Av: |Publicerat: 2016-03-22|

Något gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek, är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! – Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i värsta fall åtal för bokföringsbrott, följden av detta. Situationer med sådana påföljder är något alla vill undvika. Nedan presenteras därför i punktform de viktigaste datumen att hålla reda på i samband med bokslut.

  • När ska årsredovisningen lämnas till revisorn för revision?

Årsredovisningen måste lämnas för revision senast 4,5 månader (senast 6 veckor före årsstämman senast skall hållas) efter räkenskapsårets utgång. För bolag med bokslutsdag 31 december så är deadline 15 maj efterföljande år

  • När är sista dag att hålla årsstämma?

Årsstämman skall senast hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång. För bolag med bokslutsdag 31 december så är deadline 30 juni efterföljande år.

  • När ska årsredovisningen vara inskickad till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska vara inskickad till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång. För bolag med bokslutsdag 31 december så är deadline 31 juli efterföljande år.

  • När ska bolagets inkomstdeklaration senast lämnas in till Skatteverket?

Bolagsdeklarationen skall senast lämnas in 6 månader efter bokslutsdagen om inlämning sker i pappersform och senast 7 månader efter bokslutsdagen om inlämning sker digitalt. För bolag med bokslutsdag 31 december så är deadline 1 juli efterföljande år om du deklarerar via papper och deadline 1 augusti efterföljande år om du deklarerar digitalt. För bolag med brutet räkenskapsår gäller olika deadlines beroende på vilket räkenskapsår bolaget har men generellt gäller att man har minst sex månader på sig om man lämnar in deklarationen på papper, förutom bolag med bokslut 30 juni, som bara har 5 ½ månad på sig på grund av julhelgerna.

Vad kan du som ekonomiansvarig då göra för att undvika förseningar? Ett bra sätt är att i tidigt efter räkenskapsårets slut anordna ett bokslutsmöte med lämpliga personer ur företagsledningen och bolagets revisor för att tillsammans upprätta en plan för hur och när bokslutet ska upprättas. På det sättet undviker du enkelt missförstånd och kan säkerställa att alla parter finns tillgängliga när tiden för påskrifter är inne. Och slutligen, kom ihåg att det inte skadar att göra det ovan nämnda i god tid innan deadline. Att ha marginaler är alltid bra och ingen har någonsin straffats för att vara för tidig i de sammanhang som beskrivs ovan!

Har du frågor? Det går att läsa mer om detta både på Skatteverkets och Bolagsverkets hemsidor. Självklart är du även välkommen att kontakta mig på fredrik.palsson@revideco.se om du skulle ha några funderingar. Som fortsättning på denna artikel kommer det senare att publiceras en fördjupning om vad som händer om man missar ovanstående datum…

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!