Många redovisnings- och revisionsbolag ligger fortfarande i bakkant vad gäller miljöeffektiv pappershantering. Trots att det inte längre finns krav på att verifikat måste vara i pappersform, styr vanans makt och det mesta sparas på papper i pärmar. Enkla verifikat som endast avser en omföring mellan konton skrivs plikttroget ut och sätts på sin kronologiskt ämnade plats i pärmen. Till och med underlag som kunder har scannat in och mailat skrivs ut, och därmed har vi skapat två papperskopior av ett och samma dokument.

På Revideco har vi kommit långt i vår digitaliseringsprocess. Vi arbetar just nu intensivt med att förenkla den. Det handlar om att skaffa effektiva arkiveringsprogram och framarbeta arbetsrutiner, men framför allt handlar det om att bryta vanor. Förändring tar tid, och det kan vara svårt att acceptera att arbetet tar lite längre med nya rutiner. Men i det tekniska samhälle vi lever i idag så har vi så oändligt många möjligheter att effektivisera vårt arbete så det finns egentligen inga ursäkter. Tålamod är en dygd.

Fördelar med digital arkivering

 1. Det krävs minimal (för att inte säga obefintlig) plats i bokhyllan.
 2. Det krävs ingen hangar i Norrland för att härbärgera allt gammalt material i sju år.
 3. Det krävs ingen transport för att frakta material kors och tvärs över stan när revisorn ska granska då det går att maila hela bokslut och ordna med tillfälliga lösenord till redovisningsprogrammet där alla underlag är inscannade.
 4. Det krävs inte onda axlar och värkande fingrar för att släpa hem pärmar under högsäsong. Du kan komma åt materialet när som helst så länge du har en dator, oavsett var du befinner dig.
 5. Det krävs inte en skrivare för att du ska kunna jobba.

Att arbeta digitalt

Vi erbjuder på Revideco många lösningar som effektiviserar för såväl oss som för våra kunder. Vi ser dessa lösningar som värdefulla steg mot ett kanske inte papperslöst, men väl pappersglest arbetssätt:

 • Vi kan ta emot allt material till löpande bokföring och bokslut via olika scanningslösningar.
 • Tjänsten Revideco Online gör det möjligt för våra kunder att enkelt se bolagets ekonomiska ställning i form av omsättning, resultat, aktuella skulder samt flera andra essentiella nyckeltal.
 • Vi är alltid uppdaterade med det senaste i bokföringsvärlden, så vi kan informera om vilka bokföringsprogram som har kommit längst i utvecklingen samt vilka andra möjligheter till digital effektivisering som erbjuds på marknaden.
 • Vi kan utbilda våra kunder i digitalisering och flertalet bokföringsprogram.
 • Merparten av våra egna fakturor skickas ut via mail.
 • Vi gör alla bokslut digitalt och har som målsättning att även bokföring och revisioner på sikt ska vara helt digitaliserade.

Är du intresserad av att digitalisera din redovisningslösning? Kontakta oss!