Idag är det möjligt för både privatpersoner och företag att lämna in de flesta uppgifterna till myndigheter den digitala vägen. Somliga må tycka att Skatteverket kan vara stelbent, men sannerligen har de kommit långt i sin digitaliseringsprocess. Alla typer av deklarationer kan lämnas in digitalt och stor del av kommunikationen kan numera ske via digitala myndighetsbrevlådor samt e-post. Ett företag kan i stort sett helt och hållet sköta sina förehavanden med Skatteverket digitalt.

Många fördelar med digital årsredovisning

Det sista, högst väsentliga, momentet för ett företag innan räkenskapsåret kan stängas – inlämning av årsredovisning till Bolagsverket – är dock fortfarande endast möjligt i pappersform. Det vill nu (inte en sekund för tidigt) regeringen ändra på. Några av vinsterna med digitaliserad inlämning uppges vara färre felaktiga uppgiftsinlämningar samt enklare och billigare hantering. Till den listan vill jag addera:

  • Säkrare hantering
  • Färre sent inlämnade årsredovisningar
  • Mindre totalt onödigt pappersslöseri

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med bland annat Bokföringsnämnden och Skatteverket. En första delrapport har lämnats den 23 oktober 2016 till Näringsdepartementet och uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2018.

Så om något år får vi förhoppningsvis skörda den söta frukten av detta väl mogna projekt.