Enklare skatteregler för enskild firma

Skatteförenklingsutredningen föreslår att skatteregler för enskild firma och dig som ör är delägare i handelsbolag ska förenklas från år 2016. Meningen är att skattereglerna för dessa företagsformer ska bli mer jämlika dem som gäller för aktiebolag. I förslaget ingår bl a ny möjlighet till avsättningar till företagsfond, att periodiseringsfonderna slopas och att två modeller för räntefördelning införs (negativ räntefördelning slopas).

Prata med din kontakt på Revideco om du vill veta mer!