Skatteverket har under i sommaren i ett ställningstagande skärpt sin syn på hur elektronisk utrustning som mobiltelefon och läsplattor och tillhörande abonnemang ska förmånsbeskattas.

Om anställd från sin arbetsgivare erhåller exempelvis en mobiltelefon som får användas privat så finns fyra krav som måste uppfyllas för att förmånsbeskattning inte ska utgå:

  • Abonnemanget ska vara mot fast avgift
  • Telefon och abonnemang ska vara av väsentlig betydelse för att den anställde utföra sina arbetsuppgifter
  • Förmånen ska vara av begränsat värde för den anställde
  • Förmånen att kunna ringa privata samtal ska vara svår att särskilja från nyttan i anställningen.

Det är också avgörande var den anställde har nytta av mobiltelefonen. Om den anställde t.ex. endast har nytta av telefonen på sin arbetsplats så ska privat användning utanför arbetsplatsen enligt Skatteverket förmånsbeskattas. Det kan också vara så att t ex fri surf som ingår abonnemang ska förmånsbeskattas om den anställde i anställningen endast har nytta av en mobiltelefon utan fri surf.

Om du undrar hur detta påverkar dig så hör av dig till oss!