Ändrade intäktsredovisningsprinciper i K2 fr.o.m. 2016-07-01

Revideco/2017-02-24/Ekonomiansvarig/

I intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning har det tidigare enligt K2 funnits möjlighet att välja mellan alternativregeln och huvudregeln. Bokföringsnämnden (BFN) har nu tagit bort den möjligheten med hänvisning till att det strider mot EU-rätten.

Det innebär att alla intäkter som faktureras enligt löpande räkning ska redovisas i takt med att arbetet utförs och att inte längre finns en möjlighet att redovisa dessa vid faktureringstillfället.

En omständighet som gör förändringen krånglig är att det skattemässigt, dvs i inkomstdeklarationen fortfarande är möjligt att använda alternativregeln.

Gäller på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

”Det är väldigt vanligt att exempelvis konsulter använder sig av alternativregeln och de allra flesta har bokslut som avslutas sista december 2016” säger Jenny Douhan revisor på Revideco. Läs Jennys artikel ”Intäktsredovisning i K2 efter regeländringarna 2016-07-01” som hanterar hur regelverket ser ut efter förändringarna och hur du påverkas av dessa.

Hitta fler inlägg från denna kategori  >

Följ oss på:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
 

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg