Hanna Kruse-Bråhn anslöt i höstas i samband med att hon flyttade till Göteborg. Hanna är ansvarig för vår redovisningsavdelning här i Göteborg, vilket hon har flera års erfarenhet av från sin tid på huvudkontoret i Stockholm.

Vid årsskiftet började även Caisa Westin hos oss, vilket innebär att vi förstärker vårt team ytterligare. Caisa är auktoriserad revisor sedan mitten av 1990-talet och har mångårig erfarenhet från rådgivning och revision. Hon arbetar med uppdrag av varierande storlek, allt från små ägarledda till internationella koncernföretag.

Vi hälsar både Hanna och Caisa varmt välkomna till vårt kontor i Göteborg.