Hem/Har du tagit rätt lön 2016?

Har du tagit rätt lön 2016?

Av: |Publicerat: 2016-12-05|

Idag finns ett förslag till att drastiskt försämra de sk 3:12 reglerna. De nya reglerna förväntas träda i kraft 1 januari 2018, men fram till dess gäller nuvarande regelverk. De nuvarande mer gynnsamma reglerna innefattar en möjlighet för fåmansbolagsägare att ta utdelning till 20% beskattning upp till ett gränsbelopp. Gränsbeloppet kan beräknas på 50% av bolagets, och i vissa fall även dotterbolagens bruttolöner under året.

För att kunna tillgodogöra sig uppräkningen av gränsbelopp baserad på löner så finns det också ett krav på minimilön på ägaren eller dess närstående. Minimikravet är 355 800 kr + 5% av bolagets totala kontanta bruttolöner under 2016 eller maximalt 569 280 kr.

Tänk på att förmåner, såsom bilförmån, inte får räknas som kontant lön. Det här brukar vara en räkneövning som görs i samband med att ägarlönerna för december ska betalas ut och vi på Revideco bistår gärna med den hjälp som ni önskar.

Lika viktigt som att ta ut rätt lön, är att du gör det i tid. Löneuttaget ska ha hanterats under december 2016.

Det här kan nu vara det sista året som de här gränserna för löneuttag finns kvar, för om de nya förslagen som förväntas gälla från och med 1 januari 2018 röstas igenom, så kommer de att påverka minsta löneuttag redan under kalenderåret 2017.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Dela den här artikeln!