Från och med beskattningsåret 2013 är helårsmoms inte längre inräknad i F-skatten. Momsen ska istället redovisas separat den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Den som vill ändra sin F-skattedebitering ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration.
Kontakta oss så får du veta mer!