Bästa kund,

I dagsläget går mycket av vår tid till att hantera påminnelser och krav. Den tiden vill vi hellre använda till att ge dig bästa möjliga service. Därför inför vi nu nya rutiner för vår kravhantering. Du som redan idag betalar fakturorna i tid kommer inte att beröras av den nya rutinen.

Från och med 1 december 2016 kommer vi att överlåta vår krav- och inkassohantering till Visma Collectors.

Rutinförändringen innebär:

  • En påminnelse kommer att skickas ut ca 15 dagar efter förfallodagen.
  • Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta från förfallodagen med 8 %.
  • Om betalning inte sker, trots påminnelse, kommer ett inkassokrav att skickas ut ca 12-14 dagar efter kravdatum.
  • Om du har frågor angående kravet eller om du vill komma överens om en avbetalning kontaktar du Visma Collectors. Kontaktuppgifter hittar du i kravbrevet.

Vi tackar för ditt förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

 

Med vänliga hälsningar

Revideco AB