Om ett företag köper en bostadsrätt för att t ex inhysa sitt kontor eller lager räknas det som en finansiell tillgång som därmed inte är avdragsgill. Om värdet på bostadsrätten har sjunkit (väsentlig och bestående värdeminskning) kan dock en nedskrivning av värdet behöva göras i bokföringen, men den får inte dras av skattemässigt. Eventuell vinst eller förlust hanteras i övrigt i bokföringen (och skattemässigt) först när bostadsrätten säljs.