Hem/Kick-off – kostnaderna som skattemässigt sparkas ut ur resultaträkningen

Kick-off – kostnaderna som skattemässigt sparkas ut ur resultaträkningen

Av: |Publicerat: 2015-09-01|

Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Den här sommaren passar ofrånkomligen bra in i Ledins klassiska beskrivning. Nu när den är slut och hösten är här med nya spännande utmaningar, inleder många bolag med en inspirerande kick-off för sina anställda. De skattemässiga reglerna för avdrag är relativt omfattande, och många gånger ungefär lika solklara som den här sommaren…

En intern kick-off kan lite slarvigt delas in i två kategorier – konferens eller personalfest.

Konferens med program

En konferens är normalt helt avdragsgill, förutsatt att det finns ett syfte som är tydligt kopplat till verksamheten. Det ska finnas en deltagarlista och ett program med arbetsaktiviteter, åtminstone 6 timmar per dag. Det får inte vara för ”lyxbetonat” och ”andelen nöje” får inte heller vara för stor, då finns risk för förmånsbeskattning.

Personalfest, t ex i hyrd lokal

En personalfest är intern representation, anser Skatteverket. Bolaget får ha högst två personalfester per år och får då dra av max 180 kr exklusive moms per person för kringkostnader, och 90 kr per person för mat och dryck.
Kringkostnader är t ex lokal och cateringpersonal och i mat och dryck får även alkoholhaltiga drycker ingå. För kringkostnader är det relativt enkelt, du får dra av 45 kr i moms per person, och i bokföringen ska 180 kr redovisas som avdragsgill kostnad. Eventuell kvarvarande kringkostnad inklusive moms bokförs som ej avdragsgill.

Men vad gäller då för mat och dryck?

Reglerna för momsavdrag avseende mat och dryck är dock inte lika enkla.

I början av 2015, med anledning av det omskrivna Porsche-målet läs mer om Porsche-målet här, presenterade Skatteverket klargöranden av nygamla regler som numera är tillämpbara gällande momsavdrag i all sorts representation. Jag vill betona att dessa regler är krångligare, men förmånligare än tidigare för företaget.

I praktiken innebär detta:

  • Avdragsgill kostnad för mat är alltid 90 kr netto per person.
  • Avdragsgill moms på mat (lunch eller middag) i samband med intern representation får göras beräknat på en kostnad av högst 200 kronor per person.
  • Endast utgift för starköl får ingå i underlaget, inte vin eller sprit.

Eftersom skattesatsen för mat är 12 procent och för starköl 25 procent får en schablon för beräkningen användas. Läs mer på Skatteverkets hemsida  eller kontakta din redovisare för konsultation.

Dessa momsregler är sannerligen inte enkla, men det finns en del hjälpmedel att tillgå för att underlätta bokföringen. På Revideco använder vi oss till exempel av en ”representationssnurra”. Liknande finns på webben.
Om du inte ids räkna enligt de nya klargörandena, är det också möjligt att använda sig av ett schablonmässigt momsavdrag, det vill säga att 14 kr per person på momsen är avdragsgill, oavsett vilken alkoholhaltig dryck som serverats till maten. Det är med andra ord inte ett tvång att räkna på detta sätt. Se det snarare som en möjlighet.

Lycka till med planeringen av höstens kick-off, och låt inte krångliga regler sätta stopp för fantasin!

Texten är skriven av Jenny Douhan, Revisor på Revideco

Dela den här artikeln!