Innan beslut om utdelning på extra stämma (efterutdelning) ska styrelsen upprätta dels en redogörelse över händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning dels ett yttrande om hur man motiverar och försvarar en extra utdelning. Det har hittills varit oklart vad som gäller om något av underlagen till stämman saknas. Revisorsnämnden har nu uttalat sig i frågan.
Så här säger revisorsnämnden:
I vissa fall, och om alla aktieägare är överens om efterutdelningen, kan man bortse från redogörelsen över väsentliga händelser.
FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, konstaterar med uttalandet som utgångspunkt att det innebär att revisorn i ett bolag som beslutat om efterutdelning inte behöver göra en anmärkning i revisionsberättelsen om dokumentet ”redogörelse över händelser av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning” saknas. Dock måste övriga dokument som styrker att alla aktieägare samtyckt till den extra utdelningen vara i sin ordning.
FAR menar att det är mycket positivt att man fått denna fråga utredd eftersom det hittills varit oklart vad Revisorsnämnden haft för uppfattning.
Kontakta gärna oss på Revideco om ditt bolag planerar efterutdelning under bokslutsåret och du har frågor kring detta.