I Näringslivsregistret finns normalt två datum för företagets start:

1. När företaget bildades
2. När företaget registrerades

K10:an

För K10:ans del (dvs när du som är delägare i ett fåmansföretag deklarerar) är det första alternativet som avgör, dvs aktierna räknas som anskaffade den dag som stiftelseurkunden skrevs under.

Årsredovisning

När det gäller företagets första årsredovisning är det i stället alternativ två som gäller som startdatum.

Kontakta gärna oss på Revideco för en genomgång av K10:an, läs mer i länken.