Hem/Kortare tidsfrist för personligt betalningsansvar

Kortare tidsfrist för personligt betalningsansvar

Av: |Publicerat: 2013-04-12|

Ingen ansvarig i sikte här...Inom tre år måste talan väckas mot dem som är personligt betalningsansvariga efter en konkurs. Riksdagen har fattat beslut om denna förkortning av preskriptionstiden (tidigare minst tio år) för att underlätta för företagare att starta om på nytt.
För att någon ska anses som personligt betalningsansvarig krävs att ett bolag drivits vidare trots att det fortfarande är kapitalbrist efter åtta månader med kontrollbalansräkning, dvs att företaget är konkursmässigt. Detta är ett brott mot lagen och därför kan t ex styrelsemedlemmar, aktieägare, VD eller högre chefer som deltagit i besluten hållas personligt ansvariga för företagets skulder.
Den förkortade preskriptionstiden gäller från 1 maj 2013 och omfattar inte skulder som uppkommit före det datumet.

Dela den här artikeln!