Hem/Korttidsarbete – hur går ansökan till och när kommer pengarna?

Korttidsarbete – hur går ansökan till och när kommer pengarna?

Av: |Publicerat: 2020-04-16|

En av de vanligaste frågorna vi får just nu är vad som gäller för korttidsarbete eller korttidspermittering som det också kallats. Detta är en del stor del av det stödpaket som regeringen presenterat till följd av utbrottet av covid-19. Kortfattat innebär det att företag som drabbats ekonomiskt av utbrottet kan få stöd till en stor del av lönekostnaderna om bolaget tillfälligt sänker arbetstiden för sina anställda. Se även mer info i vårt tidigare inlägg

Vilka kan få stöd korttidsarbete?

De som kan komma ifråga för att få stödet är företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. I övrigt finns en mängd olika krav. Ett exempel är att bolaget inte får vara på obestånd.

Övriga krav läser du enklast om direkt på Tillväxtverkets hemsida.

Hur söker man stöd för kortidsarbete?

Innan företaget kan göra ansökan måste ett avtal om korttidsarbete finnas på plats med de anställda. Hur detta går till beror på om det finns kollektivavtal eller inte. Det är alltså inte möjligt att göra ansökan innan man kommit överens med de anställda. Ansökan görs direkt på Tillväxtverkets hemsida och skrivs under med bankID. Till ansökan ska det bifogas en beräkning av hur mycket stöd man beräknar att bolaget har rätt till.

När betalas stödet för korttidsarbete ut?

Tillväxtverket handlägger ansökningarna så fort som möjligt. Våra erfarenheter hittills visar att det har tagit ungefär en vecka att handlägga ansökan och att pengarna betalas ut några dagar senare. Det preliminära stödet betalas ut för hela perioden direkt. Detta förutsatt att ansökan är komplett. Handläggningstiden kan också komma bli längre framöver.

Observera att det endast är ett preliminärt stöd som betalas ut och att bolaget kan bli återbetalningsskyldigt för hela eller delar av stödet. Inom tre månader ska en avstämning göras. Hur denna ska gå till är ännu inte fastställt men den ska sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet. Arbetstid och löner kan ändras av frånvaro som bland annat sjukdom och VAB vilket då också påverkar rätten till stöd. Det är därför mycket troligt att många bolag kommer få betala tillbaka delar av stödet.

Tillväxtverket är också tydliga med att stödet endast ska gå till de som behöver det och det är därför troligt att de kommer göra ytterligare kontroller av att bolaget verkligen är berättigat till stöd och i vissa fall kräva tillbaka stödet helt. Myndigheterna har också varit mycket tydliga med att de kommer arbeta hårt med att stoppa bedrägliga ansökningar och polisanmäla sådana.

Nytt förslag den 14 april

Den 14 april presenterade regeringen ett förslag på utökat stöd för korttidsarbete. Detta innebär att avtal kan göras om korttidsarbete på upp till 80 % av arbetstiden jämfört med det nuvarande 60 %. Tillsammans med de reducerade arbetsgivaravgifterna som beslutats sedan tidigare kan företag få hjälp med upp till 86 % av lönekostnaderna. Förslaget gäller för maj-juli och måste formellt antas av Riksdagen först. Det går därför inte ännu att ansöka om detta stöd men för de som redan ansökt om stöd upp till 60 % kommer det gå att komplettera sin ansökan med utökat stöd senare.

Om du har frågor kring korttidsarbete, kontakta gärna din kontaktperson hos oss. Om du inte redan är kund så kontakta gärna oss här.

Dela den här artikeln!