Sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet ska motverkas. Därför har riksdagen fattat beslut om en rad åtgärder. Bland annat får betalningstiden inte överskrida 30 dagar och det ska inte vara möjligt att avtala bort dröjsmålsränta.
Kontakta oss så får du veta mer!