Den utgående momsen ska återföras vid en kundförlust. Det förutsätter dock att kundförlusten är konstaterad, dvs att det inte finns några möjligheter att få betalt. Din kund har då till exempel gått i konkurs, är under ackord eller om utmätningsförsök har gjorts. Kundförlusten är också konstaterad om din fordran är gammal och inte betalats trots upprepade påminnelser.

Låt oss på Revideco hjälpa till så att det blir rätt!