Hem/Nu öppnar ansökan för omställningsstöd för maj samt juni-juli

Nu öppnar ansökan för omställningsstöd för maj samt juni-juli

Av: |Publicerat: 2020-10-20|

Idag den 20 oktober öppnar Skatteverket sin e-tjänst för att ansöka om omställningsstöd för perioderna maj samt juni-juli. Ansökan ska göras senast 30 november. Reglerna är mycket lika de som gällde för perioden mars-april med några undantag. Det gäller främst vilket omsättningstapp företaget måste ha haft för att bli berättigade till stöd.

Omställningsstöd för maj

För att ett stöd ska beviljas för maj, ska nettoomsättningen i maj ska vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av covid-19. Det är också krav att företaget hade en omsättning på minst 250 000 kr det år som avslutades närmast före 1 januari. Stödet utbetalas inte om det är mindre än 5 000 kr. Därutöver krävs att företaget bedriver näringsverksamhet i Sverige samt är registrerat för f-skatt. (Undantag för f-skatt finns för vissa föreningar, stiftelser m.fl).

Det finns precis som tidigare regler som ska hindra företag som gjort utdelningar eller är i ekonomisk kris att få stöd. Precis som tidigare ges stödet med 75 % av det procentuella omsättningstappet beräknat på bolagets fasta kostnader. Det innebär att om företaget tappat 50 % av omsättningen jämfört med föregående år så kan bolaget få stöd med 37,5 % av företags fasta kostnader. Vad som räknas som fasta kostnader är hårt reglerat. Maximalt stöd för perioden är 75 miljoner kronor. Precis som tidigare gäller att man måste ha ett yttrande från en revisor om stödet överstiger 100 000 kr.

Omställningsstöd för juni-juli

För att ett stöd ska beviljas för stödperioden juni–juli 2020 krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av covid-19. I övrigt gäller samma regler och krav som för maj. Dessutom gäller att det inte går att få stöd för juni-juli om företaget är verksamt inom primär jordbruksproduktion eller fiskeri- och vattenbrukssektorn. Maximalt stöd för perioden är just nu 8 miljoner kronor men detta kommer troligen att höjas i ett senare skede.

Mer information

Mer information finns på Skatteverkets hemsida där också ansökan ska göras.

Det har också aviserats ett omställningsstöd för enskilda näringsidkare. Det finns dock för närvarande ingen ytterligare information om hur ansökan av det kommer att gå till.

Om du har frågor om omställningsstöd kontakta din kontaktperson på Revideco.

Dela den här artikeln!