Hem/Ny e-tjänst förenklar inlämning av kontrolluppgifter

Ny e-tjänst förenklar inlämning av kontrolluppgifter

Av: |Publicerat: 2016-01-15|

En arbetsgivare är skyldig att varje år lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket. Det är viktigt att kontrolluppgifterna som lämnas är korrekta. Både för företaget och för de anställda.

Testa den nya e-tjänsten

Från och med inkomståret 2015 finns en ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter. För att använda tjänsten krävs att du har en e-legitimation. Tjänsten fungerar så att du även löpande kan lämna kontrolluppgifter t ex för säsongsanställd personal.

I den nya e-tjänsten finns två möjligheter att registrera uppgifter. Antingen direkt genom att du skriver in dem eller via överföring av en xml-fil.
Använder du ett löneprogram är det smidigast att använda filöverföringstjänsten, dvs att från löneprogrammet generera den xml-fil som du behöver.

När ska kontrolluppgifterna lämnas?
Du kan lämna och ändra uppgifterna när som helst under året, men senast den 31 januari 2016.
Om du upptäcker att något blev fel efter inlämningen kan du rätta uppgifterna före den 1 mars.

Lämna rätt uppgifter
Använder du e-tjänsten för inlämning av arbetsgivardeklarationen, så kan du därifrån skriva ut en årssammanställning för redovisade löner under året. Den kan du därefter stämma av mot kontrolluppgifter och bokföring.
Denna avstämning utgör också ett utmärkt underlag till företagets bokslut.

Vilka uppgifter ska lämnas
De kontrolluppgifter som ska lämnas är dels för utbetalda löner och övriga ersättningar till anställda. Glöm inte bort att kontrolluppgifter även ska lämnas för utdelningar till aktieägare och utbetalda räntor till privatpersoner.

Du hittar mera detaljerad information om kontrolluppgifter på www.skatteverket.se

Prata med din redovisningskonsult om du har frågor om kontrolluppgifter!

Texten är skriven av Britt-Inger Andersson, Auktoriserad redovisningskonsult på Revideco

Dela den här artikeln!