Hem/Nya lagar och regler 2018

Nya lagar och regler 2018

Av: |Publicerat: 2018-01-24|

Nytt år, nya lagar och regler. Nu när vi gått in i 2018 så börjar som vanligt en hel del nya regler och lagar gälla. Här sammanfattar vi några av de viktigaste nya lagarna som påverkar ditt företag.

Nya lagar gör trängselskatt och kontrolluppgifter krångligare

Som vi skrivit om i en separat artikel så ingår inte längre trängselskatten i förmånsvärdet för förmånsbilar vilket innebär att denna måste administreras separat. Denna förändring hänger ihop med förändringen av systemet för fordonsskatt. Fordonsskatten blir numera lägre för miljövänliga bilar och högre för bilar som släpper ut mycket koldioxid.

Kontrolluppgifter för anställdas löner lämnas i dagsläget årligen men med start 1 juli 2018 ska företag som är skyldiga att föra personalliggare och har fler än 15 anställda att lämna kontrolluppgifter varje månad. Från och med 1 januari 2019 kommer detta att börja gälla för samtliga företag med anställda.

Viktigt att hålla koll på GDPR för att undvika böter

En viktig ny lag som börjar gälla den 25 maj 2018 är EU:s dataskyddsförordning GDPR. Denna ersätter personuppgiftslagen, PUL och påverkar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna är till stor del desamma som i PUL men det finns en del nyheter. Den stora skillnaden är dock sanktionsreglerna där företag kan få mycket stora sanktionsavgifter om man inte följer reglerna i GDPR. Det är därför viktigt att företag som hanterar personuppgifter sätter sig in i reglerna och förbereder sig i god tid innan den 25 maj.

Några positiva skattenyheter

Nya förenklade regler om personaloptioner är en välkommen nyhet för alla startupbolag och andra som vill ge ut personaloptioner vilket nu blir mycket enklare skattemässigt.

En annan positiv skatteförändring som påverkar de som tänker anställa för första gången är det så kallade Växastödet nu också börjar gälla för aktiebolag och handelsbolag. Det innebär att det bolag som anställer sin första anställd får rabatt på arbetsgivaravgifterna första året (10,21 % istället för 31,42 %). Det är dock viktigt att notera att det inte får avse lön till bolagets ägare eller någon närstående till bolagets ägare. Det finns också en hel andra villkor för att företaget ska vara berättigad till stödet. Kontakta gärna oss om du vill veta om ditt företag kan vara berättigat till stödet.

Dela den här artikeln!