Nytt år innebär alltid en hel del nya lagar och regler träder i kraft, särskilt på skatteområdet. Här sammanfattar vi några av de viktigaste ändringarna 2020 som berör företagare.

Nya lagar och regler: Sänkt aktiekapital

Kravet på aktiekapital för aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr, läs mer om detta i denna artikel.

Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag

För att ha rätt till skattereduktion vid så kallade rot- och rutarbeten så krävs det numera att betalningen skett elektroniskt. Betalningen anses elektronisk om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Värnskatten avskaffas

Värnskatten, den extra statliga inkomstskatten på 5 % för de med höga tjänsteinkomster (gränsen gick vid strax över 700 000 kr per år) tas bort vilket alltså innebär mer i plånboken för de som har så stora tjänsteinkomster.

Sänkt skatt för pensionärer

Ett höjt grundavdrag leder till att alla som vid årets ingång fyllt 65 år och har en inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får sänkt skatt.

Ändrade pensionsregler

Anställningsskyddet förlängs till det att arbetstagaren fyllt 68 år. Efter det kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren genom ett så kallat förenklat uppsägningsförfarande. Det krävs då ingen annan saklig grund för uppsägningen.

Dessutom högs gränsens från när inkomstgrundad ålderspension kan fås från 61 till 62 år.

Ny beräkning av fordonsskatt och förmånsvärden

Beräkningen av fordonsskatt ändrades vid årsskiftet till en metod som ska ge mer rättvisa förbrukningssiffror. Det innebär att många bilar kommer få höjd fordonsskatt. Detta leder i sin tur också till höjda förmånsvärden då fordonsskatten ingår i beräkningen av förmånsvärdet.

Få ändringar på redovisningsområdet

För onoterade bolag som inte använder IFRS är det mycket små förändringar när det gäller redovisningsregler. Det som främst kan noteras för bolag som använder IFRS är egentligen inte en ny regel för året men för boksluten som ska göras för 2019 så gäller nu det nya direktivet IFRS 16 om leasing. Detta innebär att samtliga leasingavtal där en tillgång hyrs ska redovisas som tillgång i balansräkningen och kan få mycket stora effekter på ett bolags redovisning.

Reklamskatt och moms

Reklamskatten sänks till 6,9 % i ett led att successivt avskaffa den. Som vanligt är det också en del detaljändringar när det gäller moms. Denna gång gäller det främst vid varuförsäljning till annat EU-land där kraven bland annat blir hårdare för säljaren att visa att det inte ska vara moms på försäljningen, samt nya regler kring export till så kallade avropslager i annat EU-land. Om du berörs av detta kontakta gärna din revisor eller redovisningskonsult för mer information.

Nya lagar och regler 2020

Hoppas att du uppskattade den här artikeln om nya lagar och regler 2020! Vi bjuder dig som läsare på den här informationen gratis, vill du vara säker på att du inte missar något så prenumerera på vårt månadsmail så säkerställer du att du alltid är uppdaterad.

Vi skriver de här artiklarna i första hand för att våra  kunder ska vara uppdaterade om nya lager och regler. Men också för att vi tillsammans med de redovisnings-, corp-, invest- och advokatbyråer som vi samarbetar med ska fortsätta leverera stor kundnytta till våra gemensamma kunder. Läs gärna mer om det här.