Företagsskattekommittén utreder nya regler som avser att öka likabehandlingen mellan eget och lånat kapital. Förslaget ska presenteras i juni. Vid ett seminarium lämnades information om kommitténs arbete. Det huvudalternativ som förväntas kan sammanfattas enligt följande:

Begränsning av ränteavdrag
Ränteavdrag kommer bara medges till en viss procentsats (vilken är för närvarande inte offentlig) av den skattemässiga inkomsten EBIT (dvs. inkomster före räntor och skatt).

Definition av ränta
Förslaget att begränsa rätten att dra av ränta medför att det blir än viktigare att klargöra vad som är ränta. Därför kommer det att införas en definition av vad som är att anse som ränta.

Beräkning av räntenetto

Varje företag kommer att få beräkna ett räntenetto, dvs. det är differensen mellan ränteutgifter och ränteinkomster som blir föremål för begränsning.

Koncernutjämningsregler

Det står klart att reglernas utformning medför att koncernutjämningsmöjligheter kommer att införas.

Carry forward

Icke utnyttjat utrymme för ränteavdrag kommer att kunna utnyttjas senare år. Det diskuteras fortfarande i kommittén om rätten skall vara evig eller upphöra efter sex år.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskattesatsen skall sänkas ytterligare. Vilken procentsats som föreslås är osäker.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Företagsskattekommittén utreder nya regler som avser att öka likabehandlingen mellan eget och lånat kapital. Förslaget ska presenteras i juni. Vid ett seminarium lämnades information om kommitténs arbete. Det huvudalternativ som förväntas kan sammanfattas enligt följande.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Begränsning av ränteavdrag

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Ränteavdrag kommer bara medges till en viss procentsats (vilken är för närvarande inte offentlig) av den skattemässiga inkomsten EBIT (dvs. inkomster före räntor och skatt).

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Definition av ränta

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Förslaget att begränsa rätten att dra av ränta medför att det blir än viktigare att klargöra vad som är ränta. Därför kommer det att införas en definition av vad som är att anse som ränta.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Beräkning av räntenetto

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Varje företag kommer att få beräkna ett räntenetto, dvs. det är differensen mellan ränteutgifter och ränteinkomster som blir föremål för begränsning.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Koncernutjämningsregler

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Det står klart att reglernas utformning medför att koncernutjämningsmöjligheter kommer att införas.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Carry forward

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Icke utnyttjat utrymme för ränteavdrag kommer att kunna utnyttjas senare år. Det diskuteras fortfarande i kommittén om rätten skall vara evig eller upphöra efter sex år.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Sänkt bolagsskatt

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

Bolagsskattesatsen skall sänkas ytterligare. Vilken procentsats som föreslås är osäker.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]