Hem/Nytt år, nya lagar och regler

Nytt år, nya lagar och regler

Av: |Publicerat: 2019-01-14|

2019 är här och med det nya året kom också en del olika nya lagar och regler kring skatter och annat ekonomirelaterat. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förändringarna.

AGI och karensavdrag nytt på löneområdet

En av de större nyheterna är att alla arbetsgivare från och med i år varje månad ska redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Det innebär att arbetsgivaren varje månad ska rapportera till Skatteverket exakt hur mycket lön varje anställd fått och vilket skatteavdrag som gjorts. Det innebär också att den årliga kontrolluppgiften för lön försvinner. Läs mer om detta i denna artikel skriven av vår löneexpert Agneta.

På lönesidan är en annan nyhet att karensdagen ersätts av ett karensavdrag som ska vara mer rättvist. Agneta har skrivet en artikel om det också, läs den här.

Sänkta och höjda skatter

Från och med årsskiftet sänks också bolagsskatten. Det är den första av två sänkningar som innebär att skatten sänkts från 22 till 21,4 %. Detta gäller för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari. Skatten ska sedan sänkas i ytterligare ett steg till 20,6 % år 2021. I samband med dessa ändringar blir det en hel del övergångsregler, t.ex. för periodiseringsfonder. När det gäller periodiseringsfonder kommer även den schablonintäkt som beskattas för dessa öka då beräkningen ska göras på 100 % av statslåneräntan istället för som tidigare 72 %.

Avdragsrätten för räntekostnader för bolag begränsas

Den sänkta bolagsskatten är delvis en kompensation för att avdragsrätten för räntekostnader för bolag begränsas. Dessa regler är komplicerade men berör bara i princip koncerner som har negativa räntenetton på över 5 miljoner kronor. Reglerna kommer till stor del till för att förhindra upplägg där man undviker skatt i Sverige genom att ta stora lån i utländska koncernbolag och därmed flytta vinster till andra länder med lägre skatt. Dock kommer reglerna även drabba andra bolag, till exempel är fastighetsbranschen en av förlorarna.

Sänkta skatter på privatsidan

På privatsidan blir det också en del förändringar. Brytpunkten för statlig skatt höjs till 42 000 kr vilket sänker skatten för de som tjänar över den tidigare gränsen på 40 600 kr. Dessutom kommer det utökade jobbskatteavdraget som klubbades igenom i budgeten ge som mest 210 kr mer i månaden i plånboken. Även för pensionärer har det beslutats om skattesänkning genom höjt grundavdrag. Dock höjs skatten i flera kommuner och landsting vilket innebär skattehöjningar för de som bor i berörda kommuner och regioner. Ett fåtal kommuner sänker också skatten och Österåker utanför Stockholm sänker skatten för elfte gången sedan 2004 och har nu lägst kommunalskatt i Sverige. Hos SCB kan du se om just din kommun har ändrat skatten

Public service-avgiften

En ny skatt blir den så kallade public service-avgiften som ersätter den tidigare Radio- och TV-avgiften. Det innebär att betalningen i fortsättningen kommer att ske till Skatteverket via slutskattsedeln och inte till Radiotjänst som tidigare.

Entreprenörsansvar, e-fakturor och krångliga momsregler

Från och med årsskiftet införs även ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Detta innebär att en arbetstagare som inte får sin lön utbetald av arbetsgivaren istället ska kunna få den av uppdragsgivaren eller huvudentreprenören.

Krav på e-faktura för att fakturera den offentliga sektorn

En förändring som gäller från april är att det blir krav på e-faktura för att fakturera den offentliga sektorn. Du som ska fakturera dit måste därför se till att du har ekonomisystem som stöder e-faktura. Observera att e-fakturor ska följa en särskild standard och att pdf-fakturor och liknande inte räknas som e-faktura.

Nya momsregler för vouchers

Till sist har det kommit nya momsregler för vouchers (presentkort m.m.). Dessa regler är krångliga men i korthet så ska momsen i vissa fall betalas redan vid försäljningen av vouchern. Detta gäller om det är känt vilken momssats vouchern kommer att lösas in till redan vid försäljningen.

Om du har funderingar kring hur dessa nya lagar och regler kommer att påverka dig eller ditt bolag, hör av dig till din kundansvarige eller boka ett möte med oss här.

Dela den här artikeln!