Datum för Revideco Start-up School i Skellefteå är ändrat. Det nya datumet är 2/5. Välkomna då, hälsar kontorschef Britt-Inger och kursledare Erik. Det var en kalenderkrock, med ett bröllop inblandat, som ställde till det för honom.