Fr o m 2015 införs ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Det kommer därför att löna sig att hålla reda på hur mycket sjuklön som betalas ut. Det nya skyddet innebär att ett företag kan få ersättning med högst 250 000 kr per år för sina kostnader. Systemet är utformat för att gynna mindre företag. Ett företag som har en lönekostnad på högst 3 miljoner kronor får ersättning om sjuklönekostnaderna är högre än 0,5 procent av den totala lönekostnaden. För företag med högre lönekostnader höjs denna procentandel i fyra steg.

Det här är en viktig förändring som alla våra kunder, och särskilt de mindre företagen, bör vara medvetna om. Kontakta därför oss på Revideco för att bestämma hur detta hanteras i framtiden.