Rätta en inkomstdeklaration? – Så gör man

By |Jun 14, 2017|

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror i den inskickade inkomstdeklarationen för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, jag kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Hur gör man en självrättelse?

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som bland annat innehåller namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Blanketten eller brevet skickas sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tillbaka kan man göra en självrättelse?

I normala fall kan du utföra en självrättelse av din inkomstdeklaration sex år tillbaka. Detta innebär att nu under 2017 kan du rätta uppgifter från inkomstår 2011 och framåt.

När kan man inte göra en självrättelse?

Som nämnt ovan kan du inte rätta en inkomstdeklaration som är äldre än 6 år. Du kan inte heller utföra en självrättelse om Skatteverket upptäcker att du lämnat in felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Detta gäller även om du till exempel tror att Skatteverket kommer att upptäcka de oriktiga uppgifterna eller om Skatteverket startat en kontroll eller ställer en fråga till dig som har ett samband med de oriktiga uppgifterna.

Konsekvenserna av att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket kan var skattetillägg samt i allvarliga fall anmälan för skattebrott. Fem år tillbaka i tiden kan Skatteverket gå tillbaka och upptaxera bolaget och vid grovt skattebrott är preskriptionstiden tio år.

Det är därför viktigt att ha koll på skattereglerna och göra en självrättelse vid behov.

Om du har några frågor om att rätta din inkomstdeklaration eller behöver hjälp med själva rättelsen, hjälper vi på Revideco gärna dig.