Hem/Rättsfall: För hög hyra beskattades som lön

Rättsfall: För hög hyra beskattades som lön

Av: |Publicerat: 2016-06-02|

En företagsledare tog ut högre hyra från sitt eget bolag än vad Kammarrätten ansåg vara marknadsmässigt för en liknande lokal på orten. Överhyran beskattades som lön.

En företagsledare/ensam anställd i sitt aktiebolag hyrde privat ut en fristående byggnad om ca 50 kvm, som var specialanpassad till bolagets verksamhet. Lokalen hyrdes ut till bolaget för 6 000 kr i månaden. Detta godkände inte Skatteverket. De ansåg att hyran var för hög och bedömde att marknadsmässig hyra för lokalen var 3 000 kr per månad. Resterande del av hyran, 3 000 kr, skulle bolaget därför redovisa som lön.

Beslut överklagat

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Man ansåg att hyran på 6 000 kr var rimlig, bland annat för att lokalen var specialutrustad för verksamheten.

Skatteverket försvarade sin bedömning med att de gjort en jämförelse med andra objekt med liknande karaktär och läge. Skatteverket ansåg att lokalen mer var att betrakta som ett förråd än ett kontor, bland annat för att toalett och kök saknades. Lokalens värde för företaget är inte detsamma som dess marknadsvärde, enligt Skatteverket.

…men hyran blev lön

Kammarrätten höll med Skatteverket och underinstansen. Överhyran om 3 000 kr per månad skulle anses som lön och räknas med i underlaget för arbetsgivaravgifter och företagsledaren skulle betala skatt på motsvarande belopp.

Om du (eller närstående) tar ut hyra från eget bolag, tänk på att du som företagsledare måste vara beredd att försvara hyresnivån mot jämförbara lokaler på orten. Företaget måste också ha ett verkligt behov av lokalen, och det måste finnas ett kontrakt mellan dig och företaget.

Om du är osäker, kontakta gärna någon av oss på Revideco.

Dela den här artikeln!