Årets tema för Branschdagarna var ”mitt i förändringen” och det som menas med förändringen är förändringen mot en mer digitaliserad och automatiserad verklighet för redovisnings och revisions branschen. 30 kunniga talare och inspiratörer var på plats och även finansminister Magdalena Andersson deltog för att ge en bild av Sveriges finansiella läge just nu. Just Magdalena Andersson fick också många frågor om regeringens syn på det skrotade 3:12 förslaget.