Revidecos VD kommenterar det nya 3:12 förslaget – ”Det blir fortfarande sämre för alla företagare”

Erik Emilsson/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Jag blir glad över att regeringen tagit åt sig av den kritik som riktats mot 3:12-förslaget som togs fram under hösten 2016. Nu har man i det utkast till lagrådsremiss som offentliggjordes den 22 mars förändrat flera punkter till det bättre – men faktum kvarstår att många företagare kommer att få en sämre situation jämfört med dag. Man kan fundera på om det var en strategi att först ta fram ett riktigt dåligt förslag, för att sedan komma med ett som är inte är rikligt så dåligt, för att öka chansen för att få igenom det inte riktigt lika dåliga förslaget?

Det blir fortfarande sämre för alla företagare

Så förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget att de som haft möjlighet att använda lönebaserade utrymmen, vid beräkningen av gränsbelopp, får en tydlig försämring jämfört med nuvarande regelverk. Dels individbaseras beräkningen och dels räknas den i en trappa istället för 50 % av koncernens totala löner. Att räkna på det här är krångligt och alla som idag haft möjlighet att tillgodoräkna sig detta får en försämrad situation. Genom åren har röster höjts över att just den här regeln varit väl generös och att den främst gynnat bolag med många anställda. Andra har menat att de företag som vågar anställa ska gynnas med ett skatteincitament av det här slaget. Det incitamentet minskar med det nya förslaget.

En nackdel som uppstår för företagare med ägande i flera verksamheter är att om schablonbeloppet används i ett bolag får man inte beräkna något gränsbelopp i något av de andra bolagen.

Det positiva

Ett stort plus, som berör de flesta småföretagare, är att schablonbeloppet nu föreslås vara oförändrat. I det tidigare förslaget ville man nästan halvera beloppet men efter massiv kritik från remissinstanserna backar regeringen i frågan och lämnar det oförändrat. Det betyder mycket för många! Mycket efterlängtat är också att man backar från förslaget om det orimligt höga lönekravet. Lönekravet föreslås nu vara i stort sett oförändrat jämfört med dagens regler.

Små ägarandelar

De företagare som äger mindre än 4% har med dagens regler inte fått räkna på lönebaserat utrymme. I det nya förslaget får man göra det, dock med vissa begränsningar.

Förslagets följder

Regeringen menar att de här förändringarna ska minska möjligheterna till inkomstomvandling, minska spänningarna mellan olika typer av inkomst, och öka neutraliteten i skattesystemet. Vi menar att man, även med det nya förslaget, tyvärr försämrar för alla företagare! Sverige behöver fler företagare – inte färre!

Hitta fler inlägg från denna kategori  >

Följ oss på:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
 

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg