Kort sammanfattning:
Ta kontakt med oss för diskussion, om du är osäker på vad som gäller!

Lite längre version:
Regeringen fattade i våras beslut om frivillig revision i mindre aktiebolag. Detta innebär i korthet att lagstadgad revision krävs för aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. Detta tycker vi är ett bra beslut. Det är rätt att revisionen i de allra minsta företagen blir efterfrågestyrd. När företagen själva kan välja de tjänster som passar dem bäst kommer också nyttan med revision att bli tydligare, och i de fall den inte gör nytta så vill vi inte göra revision!

Vi som revisorer kommer även i och med denna förändring att kunna leverera andra tjänster än lagstadgad revision. Det alternativ som vi tror kommer att vara intressantast för många som vill förenkla, men inte helt förlora värdet av att någon fristående, kvalificerad person årligen går igenom bolaget, är översiktlig granskning. Det innebär i korthet en förenklad revision, där de för dig som företagare viktigaste kontrollerna finns kvar.

Efter den 1 november 2010 (då detta träder i kraft) händer följande:

1. Om du ligger under gränsen för revisionsplikt, och vill fortsätta ha revision, så behöver du inte göra någonting.
2. Om du ligger under gränsen för revisionsplikt, och inte vill fortsätta ha revision, så kan du välja bort revisorn ur ditt bolag. Revision kommer ändå att krävas av det innevarande räkenskapsåret, så det blir först när det är slutfört som du inte längre behöver revision.
3. Vill du diskutera revision eller inte revision med oss, eller möjligen någon av våra alternativa tjänster som rådgivning, bokslut, redovisning eller översiktlig granskning: Ta kontakt med oss! Vi kommer aldrig att ”sälja på dig” något du inte behöver, utan vi värnar om att du som kund ska känna dig nöjd med ditt beslut.