Hem/Riksrevisionen kritiserar revisionspliktens avskaffande

Riksrevisionen kritiserar revisionspliktens avskaffande

Av: |Publicerat: 2017-12-21|

Riksrevisionen har just presenterat sin oberoende utredning om revisionspliktens avskaffande för de minsta bolagen. Som ni vet behöver ju de minsta aktiebolagen inte ha någon revisor sedan 2010. Riksrevisionen är starkt kritiska till reformen, och kritiken är oväntat stark. Myndigheten har en lång lista med negativa konsekvenser, främst att reformen inte har gett önskad effekt, och att bieffekten är den befarade: tecken på mer skattefusk och ekonomisk brottslighet.

Bättre tillväxt och lönsamhet med revision

En intressant iakttagelse som Riksrevisionens gör i sin utredning är vidare att det verkar som om de bolag som ändå valt att ha revisor uppvisar högre tillväxttakt:

”I vår undersökning har vi hittat bolag som funnits flera år innan reformen och som har växt i samma takt. De som väljer bort revision växer mindre i nettoomsättning och personalstyrka jämfört med bolag som behåller revision. Tillväxttakten minskar redan första året, och fortsätter sedan, fast de är allt annat lika.”, säger Nedim Colo, projektledare för Riksrevisionens utredning.

Ekonomisk brottslighet leder till orättvisa spelregler

Vi på Revideco kan för vår del notera av många av våra små kunder frivilligt valt att behålla revision. Men precis som Riksrevisionen konstaterar så är det ofta så att de företagare som verkligen skulle behöva bli granskade sällan väljer att bli det. Och då är det lätt hänt att ökat skattefusk och ökad ekonomisk brottslighet leder till orättvisa spelregler på marknaden. De skötsamma riskerar att slås ut av myglarna. En olycklig följd av borttagen revisionsplikt.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs

Riksrevisionen konstaterar i sin granskning även att regeringen inte har följt upp reformens effekter, vilket aviserades vid införandet, samtidigt som riksdagen bett regeringen överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Läs även DIs kommentar ”En jätteblunder som bäddar för ekobrott och skattefusk”.

Dela den här artikeln!