I och med att kravet på aktiekapital nyligen sänktes från 100.000 kr till 50.000 kr så får vi rätt många frågor om det går att sänka aktiekapitalet i ett befintligt bolag till 50.000 kr. På så sätt kan man ju få tillbaka hälften av de satsade pengarna, och det låter ju onekligen bra.

Verkligheten ser dock tyvärr lite annorlunda ut. Initialt verkade det rätt enkelt, men nu har Skatteverket kommit med sin syn på hur en sänkning ska betraktas skattemässigt. Detta gör att det i praktiken bara skulle kunna vara riktigt intressant för ett helt nystartat bolag, som ännu inte haft något resultat. Och även i dessa fall så innebär den administration som krävs att det är tveksamt om man tjänar något på att göra det. Undrar du mer om detta, och om det ändå skulle kunna passa dig och ditt bolag – ta kontakt med oss för diskussion.

Detta hindrar naturligtvis inte att nystartade bolag kan startas med 50.000 kr i aktiekapital. Det är i de allra flesta fall klart vettigast.