Riksdagens nyss tagna beslut om sänkt bolagsskatt till 22% innebär att det är fördelaktigt att skjuta på beskattningen till nästa år, om det är möjligt. Sänkningen gäller beskattningsår som börjar efter 31 december 2012. Det är därför klokt att utnyttja alla möjligheter att skjuta upp beskattningen till 2013. Kontakta oss om du vill veta mer om dina möjligheter.