Semesterersättning får aldrig inkluderas i lönen. Undantag är kortare anställning (max 3 månader) då rätt till ledighet kan avtalas bort. Det måste också klart framgå på lönebeskedet vilken summa som avser semesterersättning.