Hem/Senaste nytt om revisionsplikten

Senaste nytt om revisionsplikten

Av: |Publicerat: 2010-03-30|

Regeringen lämnade den 25 mars en lagrådsremiss som innebär att den nuvarande revisionsplikten för aktiebolag skall tas bort. Om lagförslaget går igenom innebär det att revisionen blir frivillig för aktiebolag som understiger två av de tre kriterierna; 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 anställda. Enligt regeringen omfattar reformen ca 270 000 aktiebolag. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2010, och då för hela räkenskapsår som påbörjats efter detta datum.

Vi tycker att det här det här lagförslaget i allt väsentligt är balanserat och bra. Frivilligheten kommer, om förslaget går igenom, att omfatta de flesta bolag där man kan ifrågasätta nyttan av en fullständig revision. Under det närmaste halvåret så kan ni räkna med att få mer information från oss om detta, men vill ni redan nu veta mer – kontakta oss!

Dela den här artikeln!