Hem/Skatteverket har invändningar mot tantiem

Skatteverket har invändningar mot tantiem

Av: |Publicerat: 2013-05-03|

Skatteverket meddelar i ett ställningstagande att de anser att hanteringen av tantiem* i många fall står i strid mot god redovisningssed, t ex då tantiemet avsätts och ersätter lön för påföljande räkenskapsår. Intäkter och utgifter balanseras på så sätt inte under samma räkenskapsår, vilket ger felaktiga skattefördelar för företaget, anser Skatteverket.
Det bör observeras att detta är ett ställningstagande från Skatteverket. Det går dessutom emot tidigare praxis, och är till sin utformning oklart, vilket gör att det lämnar många frågor. Vi får säkerligen anledning att återkomma i denna fråga när tolkningen blir tydligare.

*Ett tantiem är en extra utbetalning av ett företags vinst som vanligtvis görs till VD eller andra chefstjänstemän och som har karaktären av bonus.

Dela den här artikeln!