Har du betalat för lite preliminärskatt under 2012? Då kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Belopp upp till 30 000 kan betalas in senast drygt fyra månader efter beskattningsårets utgång. Högre belopp kan delas upp i två inbetalningar.
Kontakta oss så får du veta mer!