Sent igår kväll (den 21 mars 2017) publicerade Dagens Industri en debattartikel där Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson meddelar att Finansdepartementet skickar ett förslag på remiss som kraftigt reviderar det förslag som Utredningen om översyn av 3:12-reglerna tagit fram. Utredningens kritiserade förslag skulle främst drabba små företag i Sverige och det skulle hämma den goda utveckling som svenskt företagande har gett upphov till, menar Bolund och Andersson. Den privata sektorn skapar många nya jobb och det är viktigt att denna utveckling fortsätter genom att fler företag startar, anställer och växer både nationellt och internationellt.

Schablonbelopp och löneuttagskrav oförändrat

Regeringen har därför på flera punkter justerat förslaget för att säkerställa att det även i fortsättningen finns goda förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige. Bland annat tas förslagen om sänkt schablonbelopp och höjt löneuttagskrav bort. Man har även justerat den föreslagna beräkningen av lönebaserat utrymme för att gynna små och nystartade företag.

Oväntad vändning

Detta är en relativt oväntad vändning i 3:12-debatten, som kanske främst visar att det lönar sig att protestera mot ogynnsamma förslag. Utredningens förslag har kritiserats hårt av experter runt om i landet, däribland Svenskt Näringsliv och Skatteverket, som menar att förslaget inte får den verkan man eftersträvar och att det drabbar fel målgrupp.

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen på denna centrala debatt, var förslaget landar är relevant för många av våra kunder. Vi kommer hålla er uppdaterade!