Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att tilläggsköpeskilling ska beskattas som lön. Skatteverket fick därmed rätt i ett fall som handlade om ett antal aktieägare som sålt sina andelar i bolaget A till bolaget B. Efter försäljningen integrerades verksamheten i A med B och personerna fick fortsatt anställning i B med marknadsmässig lön. Enligt överlåtelseavtalet hade personerna, men inte övriga aktieägare som sålt sina andelar, rätt till tilläggsköpeskilling baserad på resultat. Enligt Skatteverket var tilläggsköpeskillingen främst kopplad till personernas fortsatta arbetsprestationer och ansåg därför att ersättningen skulle beskattas som lön.